Na našoj On-Line prodavnici, omogućili smo online plačanje

  • Plaćanje debitnim karticama
  • Plaćanje na rate putem kreditnih/shopping kartica
  • Plaćanje putem online kredita na rate uz učešće bez dolaska u trgovinu.

Plaćanje karticama
Najveći percipirani rizik kod plaćanja je plaćanje karticom putem interneta. Ako želite plaćati karticom na online-shop.ba, mi od vas tražimo unos broja kartice, imena i prezimena na kartici, datuma do kojeg kartica vrijedi, i kontrolnog broja. Kako možete biti sigurni da ove podatke netko neće ukrasti i potrošiti vam sve novce na računu?

Tajna je u SSL-u 

SSL je kriptografski protokol kojim se kriptiraju sve informacije koje vaš Internet preglednik šalje našem poslužitelju i obrnuto. Znat ćete da komunicirate preko SSL-a ako web adresa stranice na kojoj unosite podatke počinje sa https:// i negdje u prozoru vašeg preglednika nalazi se znak ključa ili katanca. Kriptiranjem sadržaja, bilo koja treća strana koja može presresti tok podataka ne može ih dešifrirati. Dešifrirati ih možemo jedino mi, jer jedino mi posjedujemo ključ za kriptiranje.