Reklamacije

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:


1) DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.

To znači sledeće:

a) isporučeni proizvod je oštećen, nedostaju mu neki dijelovi (nekompletan je), ne odgovara projektovanoj namjeni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mjesta, ispred kurira, tako što ćete provjeriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost. U koliko kurir ne sačeka da provjerite paket rok za reklamaciju je 24 sata. Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku, ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranje paketa dužni ste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.


b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavjestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i Vašim kontaktom.

2) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gdje ste uređaj kupili i gdje ga možete reklamirati, ili neki od naših servisa. Ako ste uređaj kupili preko web-a, kontaktirate naše call centra koji se nalaze na našoj stranici i oni će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan uređaj i dostave ga našoj službi reklamacija. Kao kupac imate pravo da uređaj reklamirate i direktno u ovl.servisu (podatak ko je ovl.servis za Vašu robu možete naći u nastavku ove stranice).

3) Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavjestiti o tome.

 

Ukoliko je greškom prodavnice C.H.S. - Computers, Hardware, Software d.o.o. fakturisani proizvodi koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povrata robe je 24h od trenutka prijema proizvoda.

Ukoliko je kupcu fakturisani neispravan ili je proizvodi oštećen u transportu, rok za započinjanje procedure povrata proizvoda je 24h od trenutka prijema proizvoda.

Ukoliko je kupac svojom greškom poručio proizvode, a želi da izvrši povrat proizvoda biće mu fakturisani administrativni troškovi u iznosu od 3% od vrijednosti datog artikla (minimalno 10 KM + PDV po artiklu).